komunizm musi być osądzony przez Międzynarodowy Trybunał taki sam jak Norymberga. Polska i Europa mają prawo do poznania prawdy o swojej przeszłości. Komunistyczni złoczyńcy i kaci muszą być nazwani po nazwisku, a czyny ich muszą być osądzone jak przestępstwa zbrodniarzy hitlerowskich, jako zbrodnie przeciwko ludzkości - Stefan KOSIEWSKI im Januar 2005
Zakładki:
EXCLUSIV
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Add me to your address book kosiewski.
Add me to your address book
Google Groups – wersja beta
Zapisz się do magazyn europejski
E-mail:
Odwiedź tę grupę

Grab this swicki from eurekster.com

piątek, 19 stycznia 2018
Ostaszków. Władimir Putin obmywa się z grzechów

Stefan Kosiewski

3 min ·

W 1928 r. monaster został zamknięty, a w jego zabudowaniach w l. 1939-1940 mieścił się obóz NKWD dla polskich jeńców wojennych Ostaszków. https://vk.com/my.sowa

Władimir Putin obmywa się z grzechów
19 stycznia to w Cerkwi Prawosławnej Święto Epifanii (Trzech Króli). Wierni upamiętniają objawienie się Boga ludziom. W tym dniu odbywa się uroczysta procesja, święci się również wodę w rzekach lub innych…wiadomosci.onet.pl

https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1630514503671729

czwartek, 24 listopada 2016
Ludwig Marum: Das letzte Jahr in Briefen

Stefan Kosiewski

POLEN

Nov 24, 04:12

...Der aus der Pfalz stammende und in Karlsruhe als Rechtsanwalt tätige Ludwig Marum trat 1904 in die SPD ein, für die er als Stadtverordneter in Karlsruhe, als Landtags- und als Reichstagsabgeordneter wirkte.

Im November 1918 gehörte er als Justizminister der provisorischen badischen Volksregierung an, später wirkte er als Staatsrat in der badischen Regierung. Ludwig Marum, überzeugter Demokrat und entschiedener

Gegner der Nationalsozialisten, war ohne Zweifel einer der bedeutendsten badischen Politiker der Weimarer Republik. Darüber hinaus bediente Marum als Jude und Sozialdemokrat zwei Feindbilder der National-sozialisten. Nach deren Machtübernahme ließen sie ihn im März 1933 in „Schutzhaft“ nehmen und am 16. Mai 1933 gemeinsam mit anderen führenden Sozialdemokraten nach einer demütigenden öffentlichen Schaufahrt durch die Karlsruher Innenstadt in das Konzentrationslager Kislau bringen, wo er am 29. März 1934 ermordet wurde...


Karlsruhe und Mannheim im Oktober 2016


Wolfram Jäger

Erster Bürgermeister Karlsruhe

Dr. Peter Kurz

Oberbürgermeister Mannheim


Ludwig Marum: Das letzte Jahr in Briefen |
http://sowa.quicksnake.ro/_/Ludwig-Marum-Das-letzte-Jahr-in-Briefen
środa, 29 stycznia 2014
Wyrok na Andrzeja Pęczaka. Trzy lata więzienia - komunistów nie trzeba zabijać

Stefan Kosiewski
236 osoby ma Cię w kręgach
Kręgi rozszerzone  -  07:45

komunizm musi być sądzony przez Międzynarodowy Trybunał taki sam jak Norymberga. Polska i Europa mają prawo do poznania prawdy o swojej przeszłości. Komunistyczni złoczyńcy i kaci muszą być nazwani po nazwisku, a czyny ich muszą być osądzone jak przestępstwa zbrodniarzy hitlerowskich, jako zbrodnie przeciwko ludzkości - Stefan KOSIEWSKI im Januar 2005 Archiwum

Wyrok na Andrzeja Pęczaka. Trzy lata więzienia


https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/22jWS2npF24
środa, 25 lipca 2012
Sowieckie Deportacje

 

 • Franciszkański Ruch Ekologiczny realizując uchwałę Walnego Zebrania otworzył 12 kwietnia br. w swojej siedzibie w Gdańsku - Nowym Porcie przy ul. Starowiślnej 3 pierwsza część stałej ekspozycji "Pro memento", dotyczącej sowieckich deportacji.
  W Statucie Norymberskiego Międzynarodowego Trybunału Wojskowego deportacje uznano za zbrodnie wojenne (art. 6 b) i zbrodnie przeciwko ludzkości (art. 6 c).
  Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 26 listopada 1968 r. stwierdza, ze określone w tym Statucie zbrodnie (wspomniane tez w artykule I Konwencji: "wysiedlanie wskutek zbrojnego ataku lub okupacji") nie ulegają przedawnieniu.
 • Sowieckie zbrodnie ludobójstwa nie zostały dotychczas osądzone. Masowe zsyłki rodzin, stosowane jako jedna z form pozasądowych represji, do końca lat 80. były w "obozie socjalistycznym" tematem tabu, podobnie jak i inne sowieckie zbrodnie usilnie wymazywanym ze zbiorowej pamięci. Do dziś działają siły starające się te tragiczne doświadczenia dziejowe pogrążyć w mrokach niepamięci.
 • Ekspozycja "Pro memento" - kontynuując realizacje idei przyświecającej organizatorom wystawy "Sybir - Pro memento", eksponowanej w Sopocie w 2000 roku - za pomocą dokumentów, osobistych pamiątek, publikacji i innych eksponatów służy zachowaniu pamięci o Polakach, których prochy rozsiano na całym obszarze byłego Związku Sowieckiego.
  Od lat 20. do 50. XX wieku sowiecki aparat represji wywoził ze stron rodzinnych do najdalszych zakątków bolszewickiego imperium miliony naszych Rodaków - mężczyzn, kobiet, dzieci. Setki tysięcy z nich zamordowano, zmarło z głodu, zimna, chorób, wycieńczenia itp. Ich szczątki - z nielicznymi wyjątkami - spoczywają bezimiennie, bez nagrobków i nie na oznaczonych cmentarzach, gdzieś w tysiącach miejsc od Murmańska i Półwyspu Kolskiego po Czukotkę, Kamczatkę i Sachalin, od Nowej Ziemi i Kołymy poprzez tundrę i tajgę rozległe terytoria Syberii, po głodne stepy Azji Środkowej i surowe obszary Dalekiego Wschodu.
  Zesłańców odrywano od miejsc rodzinnych, pozbawiano własności i pod strażą odstawiano do tiepluszek czyli bydlęcych wagonów, tygodniami i miesiącami przemierzających bezkresne, zdawało się przestrzenie. Aleksander Sołżenicyn pisał: ...czerwony eszelon może jechać w pustkę: gdzie przyjedzie, tam obok niego natychmiast wylania się z odmętów stepu czy tajgi nowa wyspa Archipelagu.
  Wieziono nie tylko koleją. Wypełnione zesłańcami barze, galary, sudna, łodzie i nawet tratwy plływały po morzach (Barentsa, Białym, Karskim, Ochockim, Japońskim, Kaspijskim), rzekach (Północnej Dźwinie, Peczorze, Kamie, Wołdze, Irtyszu i Obi, Jenisieju, Lenie, Amurze, Amu-Dari, Syr-Dari i wielu innych), jeziorach (Aralskiem, Łdoga, Onega, Bajkale). Nielicznych transportowano samolotami. Masy dowożono gruzowikami (cieęarówkami), zaprzęgami konnymi, wolami, wielbłądami, reniferami Po drogach i bezdrożach sunęły tez długie piesze konwoje katorzników. Gehenna wywiezionych Polaków splatała się z losami zesłańców kilkudziesięciu deportowanych nacji.
  Tragiczne doświadczenie dziejowe polskich obywateli przebiegało w czterech odrębnych fazach.

  Pierwsza obejmowała lata dwudzieste i trzydzieste (do 17 września 1939) dotykając około 1,5 miliona Polaków, którzy na mocy traktatu ryskiego z marca 1921 roku znaleźli się za wschodnia granica II Rzeczypospolitej. Byli oni poddawani najrozmaitszym represjom, z masowym rozstrzeliwaniem i masowymi wywózkami.
  Druga faza
  obejmuje okres od września 1939 do czerwca 1941 roku, kiedy to Związek Sowiecki - sojusznik hitlerowskiej III Rzeszy - okupował prawie 52 % przedwojennego obszaru Polski. W niewoli sowieckiej znalazło się wtedy około 250 tys. polskich żołnierzy i oficerów; większość z nich wywieziono do lagrów i więzień w głębi ZSRR, a kilkadziesiąt tysięcy zamordowano, m.in. w Katyniu, Twerze i Charkowie. W tym czasie przeprowadzono cztery masowe deportacje polskich rodzin: pierwsza - 10 lutego 1940 roku, druga - 13 kwietnia 1940, trzecia - rozpoczęta 29 czerwca 1940 i czwarta - z maja i czerwca 1941 roku, przerwana przez atak armii niemieckiej. Ponadto aresztowano około 250 tys. , a ponad 200 tys. wcielono do strojbatalionów Czerwonej Armii.
  Trzecia faza
  trwała od 1943 do 1946 roku. Szykany i represje sowieckie wobec Polaków nasiliły się jesienią 1942 roku, po ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR, kiedy to w związku ze zbrodnicza "paszportyzacja" w więzieniach zamykano tysiące zesłanych polskich kobiet - matek dzieci zostawianych na łasce losu. W tej fazie mieści się przemieszczanie polskich rodzin na zniszczone przez wojnę, wyludnione obszary Ukrainy i innych rejonów Związku Sowieckiego, podstępne mordowanie i deportowanie członków Armii Krajowej na Kresach Wschodnich, a później i na innych obszarach Polski, deportacje ze Sląska, Wielkopolski i Pomorza, a także oszukańcze zwabienie i wywiezienie do Moskwy szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, z gen. Leopoldem Okulickim i Janem Stanisławem Jankowskim.
  Czwarta faza
  odnosi się do Polaków, którzy po wojnie nie zdecydowali sie opuścić swych prywatnych, malych ojczyzn, swych stron rodzinnych i z mocy postanowień teheransko-jaltanskich znalezli się za wschodnia granica Polski Ludowej, na ziemiach włączonych do ZSRR. Deportacje Polaków z Zachodniej Białorusi, Zachodniej Ukrainy i sowieckiej Litwy odbywały sie do 1953 roku, do czasu śmierci Stalina i upadku Berii.
  Ekspozycja - tworzona dotychczas wyłącznie wysiłkiem społecznym, bez żadnego instytucjonalnego wsparcia finansowego - dokumentuje, utrwala i przekazuje pamięć o tragicznych wschodnich doświadczeniach Narodu Polskiego w czasach istnienia Związku Sowieckiego.
  Kontakt dr Jerzy Jaśkowski
 • tel 0515181120  fax48 58  3479490
  80-555 Gdańsk -Nowy Port, ul. Starowiślna 3
 • jjaskow@o2.pl
 • http://www.deportacje.eu/index.php
środa, 30 marca 2011
Between Stalin and Hitler: Timothy Snyder Symposium at Columbia, WEDNESDAY, APRIL 4, 2011

Book cover: design by Nicole Caputo; photograph © ulltsein bild / the Granger Collection, New York
Timothy Snyder © Ine Gundersveen


The East Central European Center and
the Harriman Institute at Columbia University,
together with the Polish Cultural Institute in New York

present:

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

BETWEEN STALIN AND HITLER:
MASS MURDER IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE


with PROF. TIMOTHY SNYDER, author of
Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin


Snyder is perhaps the most talented younger historian of modern Europe working today. Astonishingly prolific, he grounds his work in authoritative mastery of the facts, mining tomes of information in multiple languages and brilliantly synthesizing his findings.
- Samuel Moyn, The Nation

Prof. Timothy Snyder (Yale Univ.), will discuss his bestselling new work, Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin at Columbia University with a panel of very distinguished historians - Professors Istvan Deak (Columbia Univ.), Pawel Machcewicz (Warsaw Univ., Institute for Political Studies of the Polish Academy of Sciences), and Yaroslav Hrytsak (L'viv National Ivan Franko Univ.).

The panel will be moderated by Prof. John Micgiel, Director of the East Central European Center at Columbia University.

In Bloodlands Snyder brings together personal stories and new research to present the horror of mass murder in the region caught between Hitler and Stalin in a way that demands a reassessment of our understanding of the history of the twentieth century. The image of Nazi concentration camps as "death factories" seems almost antiseptic by comparison to brutal accounts of mass executions where methods were much more primitive, up-close, and personal, or programs of mass starvation that have not been fully appreciated outside the region that Snyder calls "the Bloodlands."

MORE ABOUT TIMOTHY SNYDER
MORE ABOUT THE PANELISTS
      ECEC   Harriman Institute   Columbia Univ.
Polish Cultural Institute | 350 Fifth Avenue | Suite 4621 | New York | NY | 10118
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, March 30, 2011 10:05 PM
Subject: No. 449: Between Stalin and Hitler: Timothy Snyder Symposium at Columbia

niedziela, 14 marca 2010
3 synowie warszawskich kolejarzy


Herody/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski

Scena 3 (4.1.) Aktu 3 Madamme Analia, aj waj, Herody

Willi:

3 synowie warszawskich kolejarzy:
rokossowski, hitler i bierut
co jeszcze musi się wydarzyć,
żebyś wreszcie uwierzył w oczywistą,

naturalną transfuzję zbrodniarzy,
wyssaną z mlekiem matki
pod ciemną gwiazdą
i juchy farbą?

Wierni, świątobliwi bracia,
serca czystego, ducha pokornego,
między świecami światła niebieskiego
dochodzi pytanie do Nieba Bram,

co jeszcze musi, powinno się stać,
żeby ci, co stają na wieki wieków
nie zginęli między kolumnami
dwiema, a wsparci o niezwykły trzask,

co zagrzmieć winien wreszcie jak z młotka
i kowadełka mistycznego ucha,
żeby poniosło strzemiączko
i popełznął ślimak tam,

gdzie wskazuje najcieńszy
i najsłabszy głos, pisk jeno.
A nie podsuwa cyrkiel,
zębate koło, ni kątownica

jedynie słusznej linii, wykreślonej na warsztatach myśli,
bo nie w anachronicznych symbolach,
nie w zadymionych lustrach przegląda się świat
i świeci świata naszego przyszłość.


http://jung.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?591103
http://sowa-frankfurt.ning.com/photo/madamme-analia-zblisz-sie-do
piątek, 15 stycznia 2010
Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko chce powolania miedzynarodowego trybunalu do zbadania zbrodni komunizmu
Nasza Czeladź
Nasza Czeladź
                    
komunizm musi być osądzony przez Międzynarodowy Trybunał taki sam jak Norymberga. Polska i Europa mają prawo do poznania prawdy o swojej przeszłości. Komunistyczni złoczyńcy i kaci muszą być nazwani po nazwisku, a czyny ich muszą być osądzone jak przestępstwa zbrodniarzy hitlerowskich, jako zbrodnie przeciwko ludzkości... - Stefan KOSIEWSKI im Januar 2005 http://norymberga.blox.pl
Zobacz więcej
digg.com
Po tym, gdy kijowski sad uznal Józefa Stalina za jednego z glównych organizatorów Wielkiego Glodu na Ukrainie w latach 1932-33, prezydent tego kraju Wiktor Juszczenko chce powolania miedzynarodowego trybunalu do zbadania zbrodni komunizmu. http://norymberga.blox.pl
około minuty temu · Udostępnij
środa, 19 sierpnia 2009
Stefan Kosiewski do Prezesa IPN Janusza Kurtyki: Jutrzejsze wydanie gazet przyniesie wiadomość o tym, że grupa znamienitych

 

Polnisches Kulturzentrum e.V.   Stefan Kosiewski, Vorsitzender

Postfach 800 626 65906 Frankfurt am Main  

                        

                                                 Frankfurt nad Menem 19 sierpnia 2009 r.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Pan dr hab. Janusz Kurtyka

                  Szanowny Panie Prezesie,

jutrzejsze wydanie gazet przyniesie wiadomość o

tym, że grupa znamienitych osób podpisała oświadczenie w związku z 70-leciem paktu hitlerowsko-stalinowskiego. 

 

Czytamy w tym oświadczeniu m.in: 

 

              "...Tak jak rok 1939, również 1989 stał się, choć w różny sposób, rokiem europejskiego fatum. Wolna i demokratyczna Europa musi być świadoma swojej historii. Potrzebuje pamięci o czasach komunizmu i jego upadku. Pierwszy krok został zrobiony. W kwietniu Parlament Europejski po raz pierwszy opowiedział się za ponoszeniem takiej odpowiedzialności".  http://www.23august1939.de/english.php

 

Pierwszy krok został zrobiony, należy teraz pójść dalej.

 

Pan Prezydent Lech Wałęsa żąda prawdy i wyjaśnień publikując w internecie następujące słowa:

" Nie odbieram nikomu zasług, ale żądam prawdy i wyjaśnień po latach! Jedno wyjaśnienie - pieniądze, o których mowa powyżej to też była od początku do końca akcja SB, w której wykorzystano Walentynowicz przeciwko mnie. Są na to dowody".

 

Proszę zająć się wyjaśnieniem sprawy zgłoszonej przez Pana Prezydenta Wałęsę.

                          

          Druga sprawa, w której zwracam się do Pana Prezesa dotyczy mojej osoby.

 

W odpowiedzi na pismo Dyrektora Oddziału IPN w Katowicach, Pana Andrzeja Drogonia z 20.02.2008 wysłałem  listem poleconym nr 135445199  nadanym w Tomaszowie Mazowieckim dn. 28.03.2008 r. moją zgodę na umieszczenie mojego nazwiska w katalogu osób zawierającym "dane osobowe osób, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec tych osób nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że byli pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowali z organami bezpieczeństwa państwa".

 

Przez półtora roku Pana pracownicy nie wykonali ciążącego na nich obowiązku z mocy Ustawy, nie umieścili mojego nazwiska w Katalogu osób rozpracowywanych przez SB, a wobec tego nie mam możliwości dostarczenia do IPN dalszych dowodów prześladowania mojej osoby przez Służbę Bezpieczeństwa od 1977 roku w związku z prowadzoną przeze mnie antykomunistyczną działalnością opozycyjną.  

 

Wyjaśniam, że nie mamy do czynienia z niedopatrzeniem, gdyż zapytywałem telefonicznie a także przez internet i po moich zapytaniach minęło już półtora roku; wnoszę o wyciągnięcie konsekwencji, gdyż uniemożliwia mi się w ten sposób m.in.  wskazanie miejsca przebywania dokumentacji, którą powinien zarządzać IPN.

 

"Nie zapomnimy, że to przede wszystkim Polacy, za własną i naszą wolność, zadali pierwsze ciosy komunistycznemu systemowi" mówi wspomniane na początku oświadczenie, które przyniesie jutrzejsza prasa. Po pierwszych ciosach muszą pójść dalsze.

 

Pięć lat temu odnotowała w Polsce gazeta będąca własnością byłego ministra wojskowego reżimu Jaruzelskiego moje słowa:

 

" komunizm musi być osądzony przez Międzynarodowy Trybunał taki sam jak Norymberga.

Polska i Europa mają prawo do poznania prawdy o swojej przeszłości.

Komunistyczni złoczyńcy i kaci muszą być nazwani po nazwisku, a czyny ich muszą być osądzone jak przestępstwa zbrodniarzy hitlerowskich, jako zbrodnie przeciwko ludzkości ." http://Norymberga.blox.pl

 

Przypominam te słowa w chwili, kiedy Europa mówi: Dziękujemy za pierwszy krok.

 

Z szacunkiem

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20090819_0746-481460.mp3

Stefan Kosiewski,  Vorsitzender

Polnisches Kulturzentrum e.V.

http://oswiata.blox.pl

http://polonia.pl      http://Norymberga.blox.pl      http://IPN.blox.pl

http://sowa.mypodcast.com/200908_archive.html

http://norymberga.blox.pl/resource/Stefan_Kosiewski_do_Prezesa_IPN_Janusza_Kurtyki_20090819.pdf

poniedziałek, 11 maja 2009
Größte Datenbank zum internationalen Strafrecht jetzt öffentlich

Die größte Datenbank zum internationalen Strafrecht ist jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Unter der Bezeichnung "Legal Tools" wurde sie von der Europäischen EDV-Akademie des Rechts und dem Institut für Rechtsinformatik der Universität des Saarlandes in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erstellt. Die Datenbank enthält die gesamte Rechtssprechung des Internationalen Strafgerichtshofs und aller bisherigen Kriegsverbrechertribunale seit den Nürnberger Prozessen.
"Mit über 45.000 Dokumenten von 1945 bis heute haben wir die bisher größte und umfangreichste Sammlung zum Völkerstrafrecht aufgebaut", sagte Mathias Gisch, der Entwickler des Systems an der Europäischen EDV-Akademie des Rechts in Merzig, anlässlich der Präsentation der neuen Datenbank. Mehrere wissenschaftliche Partnerinstitutionen des Internationalen Strafgerichtshofs lieferten die Dokumente, die in diesem Projekt zu einer Sammlung vereint wurden. Zu den Partnern gehören Friedensforschungsinstitute, Universitäten aus Norwegen, Österreich und Deutschland sowie die Prozessbeobachter von TRIAL Watch aus Genf. Die saarländische Landesregierung hat das Projekt finanziell unterstützt.

Die Europäische EDV-Akademie des Rechts hat bereits in einem anderen Projekt mit dem Den Haager Gericht zusammengearbeitet, erläuterte Projektkoordinator Ralph Hecksteden. Die Merziger Akademie erstellte etwa eine Beweisführungssoftware zusammen mit dem Internationalen Strafgerichtshofs, die so genannte "Case Matrix". Daneben betreibt das Merziger Unternehmen mehrere juristische Informationssysteme, unter anderem zum Hochschul- und Urheberrecht.
Die "Legal-Tools" Datenbank ist unter http://www.icc-cpi.int/ und dort unter "Legal texts and tools" zu erreichen.
Fragen beantworten:

Europäische EDV-Akademie des Rechts gGmbH
Ralph Hecksteden
Tel. 06861/793711

Institut für Rechtsinformatik
Prof. Dr. Maximilian Herberger
Tel: 0681/302-3105
Friederike Meyer zu Tittingdorf, Presse- und Informationszentrum

środa, 29 kwietnia 2009
Geschichte zum Hören: Verwandte Feinde - Stalinismus und Nationalsozialismus im Vergleich./ ściągnij, wysłuchaj!
 Geschichte zum Hören: Verwandte Feinde - Stalinismus und Nationalsozialismus im Vergleich. Ein Veranstaltungsmitschnitt
Sehr geehrte Damen und Herren,

Verwandte Feinde: Stalinismus und Nationalsozialismus im Vergleich“ war der Vortrag überschrieben, den der renommierte Osteuropahistoriker Prof. Dr. Jörg Baberowski am 27. April auf Einladung der Bundesstiftung Aufarbeitung aus Anlass des Erscheinens des Jahrbuches für Historische Kommunismusforschung 2009 gehalten hat. Wir hatten Sie zu dieser Veranstaltung Anfang April eingeladen. Sollten Sie Interesse daran haben, sich diesen Vortrag (noch) einmal anzuhören, finden Sie einen Veranstaltungsmitschnitt auf unserer Website: http://www.stiftung-aufarbeitung.de/termine/mitschnitte.php  
Nähere Informationen über das Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2009 finden Sie hier: www.stiftung-aufarbeitung.de/Jahrbuch 
Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere vielfältigen Debattenangebote, für die Augen wie auch für die Ohren, Ihr Interesse finden würden! 
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Dr. Anna Kaminsky
Geschäftsführerin Bundesstiftung Aufarbeitung
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Kronenstraße 5, 10117 Berlin
Tel.: 3 19 89 52 23
Fax: 3 19 89 52 24
www.stiftung-aufarbeitung.de

http://sowa.beeplog.de/17379_416416.htm

Bild aus der Veranstaltung »Verwandte Feinde: Stalinismus und Nationalsozialismus im Vergleich.« Bild aus der Veranstaltung »Verwandte Feinde: Stalinismus und Nationalsozialismus im Vergleich.« Bild aus der Veranstaltung »Verwandte Feinde: Stalinismus und Nationalsozialismus im Vergleich.«
Berlin, 27. April 2009

»Verwandte Feinde: Stalinismus und Nationalsozialismus im Vergleich.«

Vortrag von Prof. Dr. Jörg Baberowski.
Präsentation des Jahrbuchs für Historische Kommunismusforschung 2009.

Aus Anlass des Erscheinens des Jahrbuchs für Historische Kommunismusforschung 2009 hatte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am Montag, dem 27. April zu einem Vortragsabend eingeladen. Trotz frühsommerlichen Wetters fanden über 140 interessierte Bürgerinnen und Bürger ihren Weg in die Kronenstraße 5, den Sitz der Bundesstiftung in der Berliner Mitte, wo sie im Namen der Herausgeber und der Beiräte des Jahrbuchs von Dr. Ulrich Mählert begrüßt wurden. Der Historiker und Journalist Sven-Felix Kellerhoff gab einen konzisen Einblick in die vielfältigen Beiträge des aktuellen Jahrbuches, um alsbald dem Hauptredner des Abends, Prof. Dr. Jörg Baberowski das Wort zu erteilen. In einem fulminanten, rund 40minütigen Vortrag, widmete sich Baberowski den „verwandten Feinden“, Stalinismus und Nationalsozialismus in vergleichender Perspektive. Das anschließende, lebhafte Gespräch mit dem Publikum wurde von Sven-Felix Kellerhoff moderiert.
JHK 2009 (91 KB)

Begrüßung Dr. Ulrich Mählert (mp3; 04:52min; 3,4 MB)

Vorstellung JHK 2009 Sven-Felix Kellerhoff (mp3; 20:55min; 14,7 MB)

Vortrag
  Prof. Dr. Jörg Baberowski (mp3; 42:54min; 30,2 MB)

Publikumsgespräch 1 (mp3; 33:24min; 23,5 MB)

Publikumsgespräch 2 (mp3; 19:01min; 13,4 MB)

http://www.stiftung-aufarbeitung.de/termine/mitschnitte.php
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6